opinie | artykuły

Na jakie składniki zwracać uwagę w kosmetykach?

Alkohol benzylowy podobnie jak benzoesan benzylu i cynamonian benzylu zaliczany jest do potencjalnych alergenów na mocy VII poprawki do Dyrektywy Kosmetycznej 76/768/EEC i jest wymieniany wśród 13 substancji, które szczególnie często wywoływały alergie (na podstawie Opinii SCCNFP/0017/98 Final).

Poza tym, literatura z dziedziny medycyny wskazuje na fakt, że znane są doniesienia o przypadkach zachorowalności, a nawet śmiertelności (tzw. "gasping syndrom") wśród noworodków, u których stosowano preparaty iniekcyjne konserwowane alkoholem benzylowym.

Raporty odnośnie śmiertelnych reakcji u noworodków były podstawą dla amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) do nakazania wprowadzenia ostrzeżenia:
"Nie stosować u noworodków"
w przypadku produktów iniekcyjnych konserwowanych alkoholem benzylowym.

U niemowląt narażonych na działanie alkoholu benzylowego, które przeżyły, stwierdzono jego związek z zachorowalnością na dziecięce porażenie mózgowe oraz z opóźnionym rozwojem.

2018 © Copyright Sudopharma