opinie | artykuy

Dzia�a antybakteryjnie

FLODMAX - krem, kt�rego zawsze poszukiwali�cie

FLODOMAX krem antybakteryjny dla dzieci

FLODMAX to wyj�tkowy krem ochronny, wzbogacony w tlenek cynku o dzia�aniu �ci�gaj�cym, osuszaj�cym i antybakteryjnym. Dzi�ki temu skutecznie chroni on przed infekcjami. Dzia�anie tlenku cynku wzmocniono dodatkiem naturalnego olejku lawendowego zawieraj�cego w swoim sk�adzie linalool o dzia�aniu antybakteryjnym*.

Marina Sokovi�, Jasmina Glamo�lija, Petar D. Marin, Dejan Brki� and Leo J. L. D. van Griensven - Antibacterial Effects of the Essential Oils of Commonly Consumed Medicinal Herbs Using an In Vitro Model, Molecules 2010, 15, 7532-7546; DOI: 10.3390/molecules15117532.

2018 © Copyright Sudopharma